Adorační den v Pačlavicích

05.01.2014 09:00
Adorační den v Pačlavicích bude v neděli 5. ledna 2014 ve farním kostele. Zahájení
adorace v 9:00 následuje celodenní výstav NSO. V 15:00 společná modlitba korunky Božího
milosrdenství a v 17:00 - ukončení adorace a mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně.
Zpět