Adorační den v Prasklicích

06.02.2014 10:00

Adorační den v Prasklicích bude ve čtvrtek 6. února

Zahájení v 10:00 mší sv., po ní celodenní výstav NSO. 

V 15:00 modlitba korunky a v 17:30 ukončení adorace a mše sv. 

Zapište se na adorační služby. Ať každý farník přijde aspoň chvíli adorovat. Adorační den je pro nás příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má přispět k Boží oslavě a vyprosit nám mnoho milostí potřebných k duchovní obnově našich farností, diecéze a společnosti. 

Je to zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce v semináři.

Zpět