Hromniční pouť matek ve Šternberku

01.02.2014 00:00

Hromniční pouť matek ve Šternberku v sobotu 1. února 2014. 

 

Je to největší pouť a setkání matek v celé ČR, které přichází společně prosit za své děti. Chci vás proto povzbudit k účasti. Co je důležitější pro rodinu, než matka, která se modlí za své děti?

 

Program:


  9:30 - modlitba radostného růžence, příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše sv. s darováním svíce a ofěrou matek, hlavní celebrant Šebestián Smrčna, OFM
12:00 - občerstvení z vlastních zásob, káva, čaj, koláče v Kulturním domě
13:00 - katecheze P. Františka Petríka: „Doprovázení dětí v církvi k Bohu“
14:30 - adorace s  odevzdáním dětí do košíčku, závěrečné požehnání a zakončení pouti
 

Z našich farností pojede autobus v 7:30. Cena za dopravu 170Kč + 50 Kč režije. 

Přihlaste se co nejdřív u paní Gremlicové, nebo se napište v sakristii.

Zpět