Modlitební triduum matek 24. - 26. 1. 2014

24.01.2014 00:00

Jednou za čtvrt roku se matky z Hnutí Modlitby matek na celém světě po tři dny - pátek, sobota a neděle spojují v modlitbách na stejný úmysl. Pro matky a jejich děti je to čas milosti. Modlíme se jako na běžném setkání z brožurky, ale každý den má své specifikum. V pátek odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, skrze modlitbu odpuštění a lítosti. V sobotu se modlíme za ty, kteří ubližují nám a našim dětem a prosíme za dar odpuštění pro ně. V neděli Boha chválíme a děkujeme mu. 

 

Program tridua v Morkovicích: 

V pátek od 17:35 bolestný růženec, mše sv. a po ní smírná křížová cesta. 

Sobota 7:35 růženec světla, mše sv. po ní kající litanie a společné modlitby MM. 

Neděle v 10:00 mše sv. po ní chvály a žehnání matkám s dětmi. 

 

Zveme maminky ke společným modlitbám za své děti. Modlitby matek proráží nebesa.

Zpět