Novoroční požehnání na Křébech

01.01.2014 15:00
Novoroční požehnání na Křébech a zpívání koled bude ve svátek Matky Boží Panny
Marie 1. ledna v 15:00. Sejdeme se v 14:30 pod kopcem a po cestě se pomodlíme růženec.
Zpět