Pastorační plán na rok 2014

LEDEN
1. 1. Slavnost Matky Boží P. Marie, půlnoční mše sv. na Nový rok, 
4. 1. Tříkrálová sbírka,
5. 1. Adorační den v Pačlavicích,
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, 
12. 1. Vánoční benefiční koncert v Morkovicích, 
18. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů, 
19. 1. adorační neděle, 
26. 1. ekumenická bohoslužba.
 
ÚNOR
1. 2. zájezd na Pouť matek ve Šternberku, 
2. 2. Hromnice, 
6. 2. adorační den v Prasklicích, 
11. 2. P.Marie Lurdské pouť na Jezírku, 
16. 2. Udílení svátosti nemocných, adorační neděle, 
22. 2. Farní ples.
 
BŘEZEN
1. 3. mariánská sobota, 
5. 3. Popeleční středa, začátek postní doby, křížové cesty, duchovní obnova v Pačlavicích, 
16. 3. adorační neděle, 
19. 3. Slavnost sv. Josefa, 
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně - obnova manželských slibů.
 
DUBEN 
5. 4. mariánská sobota, 
12. 4. setkání mládeže, 
13. 4. Květná neděle, velikonoční zpověď, Svatý týden, 
20. 4. Velikonoce, 
21. 4. týden Božího milosrdenství, 
25. 4. svátek sv. Marka, žehnání polí, 
27. 4. Neděle Božího milosrdenství.
 
KVĚTEN
májové pobožnosti, 
3. 5. mariánská sobota, 
4. 5. pouť hasičů, 
13. 5. fatimská pouť na Křébech, 
18. 5. adorační neděle, 
29. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, průvody do polí, 
31. 5. pouť ve Strašné.
 
ČERVEN 
měsíc úcty k Nejsv. Srdci Ježíšovu,
7. 6. mariánská sobota a Svatodušní vigilie na Křébech, 
8. 6. Sl. Seslání Ducha Svatého, 
9. 6. Svatodušní pondělí, pouť na Jezírku,
13. 6. Fatimská pouť na Křébech, 
15. 6. Sl. Nejsvětější Trojice, 
19. 6. Sl. Těla a Krve Páně, průvod Božího Těla, 
22. 6. Hody v Morkovicích, první sv. přijímání dětí,
24. 6. Sl. Narození sv. Jana Křtitele, adorační den a patrocinium v Morkovicích, 
27. 6. Sl. Nejsv. Srdce Ježíšova,
29. 6. Sl. apoštolů Petra a Pavla.
 
ČERVENEC
5. 7. Slavnost. sv. Cyrila a Metoděje, 
13. 7. fatimská pouť na Křébech, 
26. 7. pouť u sv. Anny ve Slížanech a ve Lhotě, 
27. 7. hody v Prasklicích.
 
SRPEN 
2. 8. mar. sobota, 
13. 8. fatimská pouť na Křébech, 
15. 8. Sl. Nanebevzetí P. Marie, 
16. 8. farní pouť na Svatý Hostýn,
22. 8. P.M. Královny, pouť na Jezírku.
 
ZÁŘÍ
1. 9. mše sv. na zahájení školního roku, 
6. 9. mariánská sobota, 
12. 9. svátek Jména Panny Marie - uctívání obrazu P. Marie Křébské v Morkovicích, 
13. 9. pouť děkanátu Kroměříž za obnovu rodina kněžská povolání na Velehradě, 
13. 9. fatimská pouť na Křébech, 
14. 9. hlavní pouť na Křébech, 
21. 9. nedělní adorace, poděkování za úrodu, 
28. 9. Slavnost sv. Václava.
 
ŘÍJEN
měsíc sv. růžence, 
4. 10. mariánská sobota, 
7. 10. P. Marie Růžencové, pouť na Jezírku, 
13. 10. fatimská pouť na Křébech, 
19. 10. Misijní neděle, nedělní adorace.
 
LISTOPAD
1. 11. Slavnost Všech svatých, 
2. 11. vzpomínka na zemřelé, 
9. 11. hody v Pačlavicích - sv. Martin, 
23. 11. Krista Krále, adorace, 
30.11. Advent.
 
PROSINEC
6. 12. Adventní obnova, 
8. 12. Sl. Neposkvrněného početí P. Marie,
21. 12. předvánoční svátost smíření, 
25. 12. Sl. Narození Páně, 
27. 12. žehnání vína