Postní duchovní obnova našich farností

22.03.2014 08:30
Postní duchovní obnova našich farností bude v sobotu 22. března 2014 od 8:30
v KD v Pačlavicích. 
Obnovu povede P. Petr Bulvas, biskupský vikář pro pastoraci. 
Do 17. března 2014 odevzdejte přihlášku s poplatkem 150,-Kč. na obvyklých místech.
Zpět