Poutní mše sv. u Jezírka

09.06.2014 17:00

Římskokatolická farnost Pačlavice vás zve na poutní mši sv. u Jezírka

Svatodušní pondělí

9. června 2014

tradiční hlavní pouť

17:00 - modlitba slavného růžence
17:30 - mše sv. votivní k Duchu sv.
Po mši sv. prosebné procesí za úrodu a žehnání polí.

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!

Plakát ke stažení zde

Zpět